Δημόσιες σχέσεις

Αν είστε εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης και χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες που δεν διατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους της BIC που παρατίθενται κατωτέρω. Αν δεν είστε εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης, επικοινωνήστε με το τμήμα υποθέσεων των καταναλωτών μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας BICworld.com.

BiC Violex S.A.
Διεύθυνση: Αγίου Αθανασίου 58- 145 69 - Άνοιξη - Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 6299000 - 229 - 321