ΘΕΜΑ : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα "BIC COOL"

1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «BIC»), που εδρεύει επί της οδού Αγίου Αθανασίου, 58, στην Άνοιξη Αττικής, σε συνεργασία με την Proximity ΖΖDOT Διαφημιστική ΑΕ (εφεξής η «Proximity») που εδρεύει στην οδό Αμβρ. Φραντζή αριθμός 16, στο Νέο Κόσμο Αθηνών (εφεξής καλούμενες από κοινού η BIC και η Proximity ως «Διοργανώτριες Εταιρίες»), διοργανώνουν προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «BIC COOL» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή η «Προωθητική Ενέργεια») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Κορομάντζο Παναγιώτη (Δ/νση: Νικηταρά 2-4, Αθήνα) (εφεξής ο «Συμβολαιογράφος») και θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της BIC (gr.bicworld.com), καθώς και στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.biccool.gr (εφεξής «Ηλεκτρονική Εφαρμογή»), κατά το χρονικό διάστημα από 27/05/2014 έως και τις 14/11/2014. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από τoν παραπάνω Συμβολαιογράφο.

Η ΒΙC, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. H τυχόν παράταση της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στον Συμβολαιογράφο και με σχετική ανάρτηση των τροποποιημένων όρων στις παραπάνω ιστοσελίδες και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η BIC δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

2) Διάρκεια Προγράμματος
Η διάρκεια υποβολής συμμετοχών στο Πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 φάσεις:

  1. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί κατά το διάστημα που ορίζεται από 27/05/2014 έως και 30/06/2014 σε πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τα Πανεπιστήμια αναφέρονται στο παράρτημα Α.

  2. Η δεύτερη φάση θα διεξαχθεί κατά την ημέρα διεξαγωγής του Ejekt Festival στην πλατεία Νερού στην Αθήνα στις 25/6/2014, όπου και η εταιρεία θα έχει παρουσία στο χώρο.

  3. Η τρίτη φάση θα διεξαχθεί κατά το διάστημα που ορίζεται από 01/10/2014 έως και 14/11/2014 σε πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τα Πανεπιστήμια αναφέρονται στο παράρτημα Α.

 

3) Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι κατοικούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Β) Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι της BIC, της Proximity και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

 

4) Τρόποι συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δυνατή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα διαθέτουν προωθητικές ομάδες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα Πανεπιστήμια αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου σε κάθε φάση του προγράμματος. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής σε κάθε φάση του προγράμματος θα ακυρώνονται ενώ ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει με το πραγματικό του όνομα.

Αναλυτικά για να πραγματοποιηθεί η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ο συμμετέχων θα πρέπει να απαντήσει σε 3 ερωτήσεις της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ανάλογα με το φύλλο του, να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής και να δηλώσει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο), ώστε να λάβει μέρος στην κλήρωση. Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής, στην οποία πρόσβαση έχουν οι προωθητικές ομάδες, μέσω tablets.

 

5) Δώρα

(5.1) Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος από 27/05/2014 έως 30/06/2014 οι νικητές θα διεκδικήσουν τα εξής δώρα:

  • 2 νικητές από 1 σανίδα SUP

  • 10 νικητές ξυριστικά προϊόντα για 1 χρόνο.

Το κάθε πακέτο ξυριστικών προϊόντων για 1 χρόνο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Γυναικείο πακέτο

Flexi Lady P3+1 => 3 συσκευασίες των 4 τεμαχίων

Miss Soleil BL4 => 1 συσκευασία των 4 τεμαχίων

Soleil Bella BL3 => 1 συσκευασία των 3 τεμαχίων

Gel Pink 150ml => 1 τεμάχιo

Gel Green 150ml => 1 τεμάχιo

 

 

Ανδρικό πακέτο

Flex 3 BL3+1 => 2 συσκευασίες των 4 τεμαχίων

Flex 03 Control BL3 => 3 συσκευασίες των 3 τεμαχίων 

Comfort 4 BL3 => 1 συσκευασία των 3 τεμαχίων

Gel Fresh 200ml => 2 τεμάχια

Gel Sensitive 200ml => 1 τεμάχιo

 

(5.2) Κατά την δεύτερη φάση του προγράμματος, στις 25/6/2014, o νικητής θα διεκδικήσει το εξής δώρο:

  • 1 σανίδα SUP

(5.3) Κατά την τρίτη φάση του προγράμματος από 01/10/2014 έως 14/11/2014 οι νικητές θα διεκδικήσουν τα εξής δώρα:

  • 2 νικητές από 1 Tablet
  • 10 νικητές ξυριστικά προϊόντα για 1 χρόνο.

 

Το κάθε πακέτο ξυριστικών προϊόντων για 1 χρόνο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Γυναικείο πακέτο

Flexi Lady P3+1 => 3 συσκευασίες των 4 τεμαχίων

Miss Soleil BL4 => 1 συσκευασία των 4 τεμαχίων

Soleil Bella BL3 => 1 συσκευασία των 3 τεμαχίων

Gel Pink 150ml => 1 τεμάχιo

Gel Green 150ml => 1 τεμάχιo

 

 

Ανδρικό πακέτο

Flex 3 BL3+1 => 2 συσκευασίες των 4 τεμαχίων

Flex 03 Control BL3 => 3 συσκευασίες των 3 τεμαχίων

Comfort 4 BL3 => 1 συσκευασία των 3 τεμαχίων

Gel Fresh 200ml => 2 τεμάχιο

Gel Sensitive 200ml => 1 τεμάχιo

 

6) Κλήρωση

Οι νικητές θα προκύψουν μετά από κληρώσεις που θα γίνουν μετά από κάθε φάση του προγράμματος:

(6.1) Η κλήρωση για την πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Proximity στις 03/07/2014, ώρα 15:00 παρουσία συμβολαιογράφου. Από την κλήρωση θα προκύψουν 12 νικητές και 12 αναπληρωματικοί. Οι 2 πρώτοι νικητές θα κερδίσουν 2 σανίδες SUP και οι υπόλοιποι 10 ξυριστικά προϊόντα για 1 χρόνο.

(6.2) Η κλήρωση για την δεύτερη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Proximity στις 30/06/2014, ώρα 15:00 παρουσία συμβολαιογράφου. Από την κλήρωση θα προκύψουν 1 νικητής και 3 αναπληρωματικοί. Ο νικητής θα κερδίσει μία σανίδα SUP.

(6.3) Η κλήρωση για την τρίτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Proximity στις 19/11/2014, ώρα 15:00 παρουσία συμβολαιογράφου. Από την κλήρωση θα προκύψουν 12 νικητές και 12 αναπληρωματικοί. Οι 2 πρώτοι νικητές θα κερδίσουν 2 tablet και οι υπόλοιποι 10 ξυριστικά προϊόντα για 1 χρόνο.

 

7) Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν μετά την κλήρωση, θα αναρτηθούν:

Α) για την πρώτη φάση την 04/07/2014
Β) για τη δεύτερη φάση την 01/07/2014
Γ) για τη δεύτερη φάση την 20/11/2014

σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας (gr.bicworld.com) και θα παραμείνουν αναρτημένα για 14 εργάσιμες ημέρες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται την δημοσίευση των ονομάτων τους στην ιστοσελίδα (gr.bicworld.com) σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.

 

8) Επικοινωνία με νικητές

Η διαφημιστική θα επικοινωνήσει με όλους τους νικητές κατά τις κάτωθι ημερομηνίες. Κατά την επικοινωνία θα γίνει επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων.

(8.1) Μετά την πρώτη φάση η διαφημιστική θα έρθει σε επικοινωνία με τους νικητές από 07/07/2014 έως 18/07/2014. Σε περίπτωση που η διαφημιστική δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με κάποιον νικητή μέχρι τις 18/07/2014 θα προχωράει σε αναπληρωματικό. Θα προσπαθεί να επικοινωνεί με κάθε αναπληρωματικό για διάστημα 3 εργάσιμων ημερών.

(8.2) Μετά τη δεύτερη φάση η διαφημιστική θα έρθει σε επικοινωνία με τους νικητές από 02/07/2014 έως 11/07/2014. Σε περίπτωση που η διαφημιστική δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με κάποιον νικητή μέχρι τις 11/07/2014 θα προχωράει σε αναπληρωματικό. Η διαφημιστική θα προσπαθεί αν επικοινωνεί με κάθε αναπληρωματικό για διάστημα 3 εργάσιμων ημερών.

(8.3) Μετά την τρίτη φάση η διαφημιστική θα έρθει σε επικοινωνία με τους νικητές από 21/11/2014 έως 03/12/2014. Σε περίπτωση που η διαφημιστική δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με κάποιον νικητή μέχρι τις 03/12/2014 θα προχωράει σε αναπληρωματικό. Η διαφημιστική θα προσπαθεί αν επικοινωνεί με κάθε αναπληρωματικό για διάστημα 3 εργάσιμων ημερών.

 

 

9) Παραλαβή δώρου

Η παραλαβή των δώρων θα γίνει σε διάστημα ενός μήνα μετά το τέλος της επικοινωνίας με τους νικητές της κάθε φάσης, ήτοι:

Α) για την πρώτη φάση: οι αποστολές των δώρων θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 18/08/2014.

Β) για την δεύτερη φάση: οι αποστολές των δώρων θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 12/08/2014.

Γ) για την τρίτη φάση: οι αποστολές των δώρων θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 3/01/2015.

Η παραλαβή των δώρων θα προϋποθέτει την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου ταυτοπροσωπίας, ούτως ώστε κατά τη παραλαβή να γίνεται άμεση αντιστοίχιση με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από το τηλεφωνικό κέντρο. Σε αντίθετη περίπτωση η παράδοση του δώρου δε θα πραγματοποιείται και το δώρο θα αποδίδεται σε αναπληρωματικό νικητή.

Για τους νικητές η BIC θα αναλάβει την αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων) με μεταφορική της επιλογής της και χρέωση δική της.

 

10) Λόγοι αποκλεισμού – ακύρωση συμμέτοχων:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παραπάνω όρων,

(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου τυχερού της κλήρωσης, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου τους,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(δ) λόγω ελλιπών, λανθασμένων, άσεμνων ή προσβλητικών στοιχείων κατά την επικοινωνία για την επιβεβαίωση στοιχείων.

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου τυχερού στην Προωθητική Ενέργεια χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΒΙC και PROXIMITY απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

11) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της BIC.

 

12) Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή και ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως.

 

13) Σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συμπληρώνονται από τους τελευταίους για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία «BIC ΒΙΟΛΕΞ A.E.», η οποία αποτελεί την υπεύθυνη επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων και εδρεύει στην Άνοιξη Αττικής, οδός Αγίου Αθανασίου αρ. 58, για την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας και την παράδοση των δώρων στους νικητές. Επίσης, υπό την αυστηρή προϋπόθεση της χορήγησης ρητής και ειδικής συγκατάθεσης των συμμετεχόντων επί της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν από τη BIC για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού μέσω email και SMS. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε νικητής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης ή να ζητήσει την διαγραφή ή την διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων από το αρχείο της εταιρίας «BIC ΒΙΟΛΕΞ A.E.», μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 16.00 στο τηλ. 210 6299000.

 

14) Οι Διοργανώτριες Εταιρίες έχουν το δικαίωμα τροποποίησης των όρων, αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο. Ενδεικτικά ως σπουδαίος λόγος μπορεί να θεωρηθεί μεταξύ άλλων και η περίπτωση παρεμπόδισης του Διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή η περίπτωση σφαλμάτων στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του Διαγωνισμού ή παραβίαση των κανόνων συμμετοχής από συμμετέχοντες σε βαθμό που να παρεμποδίζεται η διενέργεια του Διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλος ουσιώδης λόγος κατά την κρίση των Διοργανωτριών Εταιριών.

 

15) Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της BIC και της Proximity παύει να υφίσταται. Η BIC και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση/ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων.

 

16) Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανώτριες Εταιρίες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτριών Εταιριών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

17) Εφαρμοστέο δίκαιο για την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων και τους παρόντες όρους θα είναι το Ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1ΗΣ ΦΑΣΗΣ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΕΙ Αθήνας

ΤΕΙ Πειραιά

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΕΙ Αθήνας

ΤΕΙ Πειραιά

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης